70
3333

RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ, "A" TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, KÜLÖNLEGES FORMÁBAN

RADIOAKTÍV ANYAG, HASADÓ

Un szám: 3333
Ericards hivatkozási szám: 7-03
ADR veszélyességi osztály: 7

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
7X+7E

1. Jellemző tulajdonságai:

 • A sugárzás szintje az alacsonytól a magasig változik.
 • A 7. osztály jelölései utalnak a sértetlen csomagolás felületén mért legnagyobb sugárzási szintre: I. csoport - fehér: 0,005 mSv/h; II. csoport - sárga: 0,5 mSv/h; III. csoport - sárga: 2 mSv/h (szállítás csak kivételes használat esetén: 10 mSv/h )

2. Veszélyek:

 • Hőhatásra és tüze esetén sugárzó, mérgező és irritáló hatású gőzöket bocsáthat ki.
 • Láncreakció veszélye.
 • Sértetlen csomagolás esetén: külső sugárzás kockázata ( csak II. és III. csoportba tartozó anyagok).
 • Sérült csomagolás esetén: sugárzás és belső szennyeződés kockázata.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Közvetlen érintkezés kockázata esetén vegyi védőruházat.
 • Személyi dózismérés és dózishatárérték felügyelet.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS - Figyelmeztessük a közelben tartózkodókat és haladéktalanul távolítsuk el a veszélyes területen tartózkodókat.
 • Veszélyes terület: határoljuk körül a helyi jogszabályban meghatározott sugárzási értéket elérő területet.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Ha szükséges, értesítsük az illetékes hatóságokat.

4.2 Kiáramlás

 • Kerüljük az érintkezést a kifolyt vagy szabadba került anyaggal.
 • Minden elérhető módon csökkentsük a szennyeződés mértékét.(fogjuk fel a kifolyó anyagot)
 • Itassuk fel az anyagot homokkal vagy földdel vagy bármilyen más alkalmazható anyaggal.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • Ne használjunk vizet vagy habot a tűzoltáshoz.
 • A tüzet oltóporral oltsuk.
 • Távolítsuk el a sértetlen csomagokat a hősugárzásnak kitett területről.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, melyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • A sugárzás veszélyeinek ismeretében mentsük ki a sérülteket a veszélyeztetett területről, amennyiben lehetséges.
 • Csak a megfelelő személyes védelmet viselő beavatkozó hajthatja végre az elsősegély-nyújtási feladatot.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot, védjük a légutakat (pl. álarc) és öblítsük le az érintett bőrfelületet bő vízzel.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk a megszokott gyógyító felszereléseket. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Ellenőrizzük a beavatkozókat sugárzásmérővel az álarc és védőruha eltávolítása előtt.
 • Kérjük szakértő tanácsát a mentesítési eljáráshoz.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.