88
3147

SZILÁRD, MARÓ SZÍNEZÉK, M.N.N. vagy SZILÁRD, MARÓ SZÍNEZÉK INTERMEDIER, M.N.N.

ERŐSEN MARÓ ANYAG

Un szám: 3147
Ericards hivatkozási szám: 8-28
ADR veszélyességi osztály: 8

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
8

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Erősen maró anyag, súlyos bőr, szem és légúti sérülést okoz.
 • Lobbanáspontja magasabb 60°C -nál, VAGY nem éghető.

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz, a felhasadás és az azt követő robbanás kockázatával.
 • Maró és irritáló gőzöket bocsát ki, égése esetén is.
 • A fémeket megtámadhatja és hidrogén gáz keletkezhet, amely a levegővel robbanóképes keveréket alkothat.
 • A gőz nehezebb mint a levegő és nem biztos hogy látható. A talaj mentén terjed és a csatornákba és alagsori helyiségekbe bekerülhet.

3. Személyvédelem:

 • Gázvédőruha.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Itassuk fel a folyadékot homokkal vagy földdel vagy bármilyen más alkalmazható anyaggal.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet vízköddel (szórt sugárral).
 • Ne használjunk kötött vízsugarat a tűzoltáshoz.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Savaknak ellenálló felszerelést használjunk.
 • Helyezzük a kifolyt terméket hermetikusan lezárt tartályba.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel és kérjük szakértő tanácsát mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.