46
3128

MÉRGEZŐ, ÖNMELEGEDŐ, SZERVES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.

ÉGHETŐ, MÉRGEZŐ, SZILÁRD ANYAG

Un szám: 3128
Ericards hivatkozási szám: 4-40
ADR veszélyességi osztály: 4.2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
4.2+6.1

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Veszélyes a bőrre, szemre és légutakra.
 • Lenyelve, belélegezve vagy bőrön át felszívódva mérgező.
 • Könnyen vagy önmagától gyulladó.
 • Melegítés vagy tűz hatására heves reakció veszélye.
 • Önmelegedés léphet fel.

2. Veszélyek:

 • Mérgező és irritáló gőzöket bocsát ki, égése esetén is.
 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okozhat a felhasadás kockázatával.

3. Személyvédelem:

 • Vegyi védőruházat.
 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Az anyag vagy gőz közelében gázvédőruha.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat.
 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet kötött vízsugárral.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és mossuk le az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel .
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.