X83
2986

MARÓ, GYÚLÉKONY KLÓR-SZILÁNOK, M.N.N.

MARÓ, ÉGHETŐ ANYAG

Un szám: 2986
Ericards hivatkozási szám: 8-59
ADR veszélyességi osztály: 8

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
8+3

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Maró hatású, bőr, szem és légutak sérülését okozza.
 • Vízzel érintkezve heves reakció veszélyes gázok képződésével.
 • 23 és 60°C közötti lobbanáspont (vagy 60°C feletti, de lobbanáspontja feletti hőmérsékleten szállítják).

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz, a felhasadás és az azt követő robbanás kockázatával.
 • Maró és irritáló gőzöket bocsát ki, égése esetén is.
 • Emelt szobahőmérsékletű levegővel robbanóképes elegy keletkezhet.
 • A fémeket megtámadhatja és hidrogén gáz keletkezhet, amely a levegővel robbanóképes keveréket alkothat.
 • A gőz nehezebb mint a levegő és nem biztos hogy látható. A talaj mentén terjed és a csatornákba és alagsori helyiségekbe bekerülhet.

3. Személyvédelem:

 • Vegyi védőruházat.
 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Az anyag vagy gőz közelében gázvédőruha.
 • Vegyük figyelembe az általános tűzoltó védőruházatot a védőruha alá.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat.
 • Tartsuk a szállítmányt szárazon. Kerüljük a vízzel való érintkezését
 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Használjunk szikramentes kéziszerszámokat és gyújtószikramentes felszereléseket.
 • Ha az anyag folyékony, ellenőrizzük a robbanási határértékeket.
 • Itassuk fel az anyagot száraz homokkal vagy bármilyen más alkalmazható száraz anyaggal.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tüzet oltóporral oltsuk.
 • Ne használjunk vizet vagy habot a tűzoltáshoz.
 • Távolítsuk el a sértetlen tartályokat a hősugárzásnak kitett területről.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.