2910

RADIOAKTÍV ANYAG ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABBAN – KORLÁTOZOTT ANYAGMENNYISÉG

RADIOAKTÍV ANYAG NEM MEGFELELŐ CSOMAGOLÁSBAN

Un szám: 2910
Ericards hivatkozási szám: 7-01
ADR veszélyességi osztály: 7

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Alacsony sugárzási szintű anyag: a személyi sugárveszély kicsi.
 • A sértetlen csomagolás felületén mért legnagyobb sugárzási szint 0,005 mSv/h.

2. Veszélyek:

 • Sérült csomagolás esetén: sugárzás és belső szennyeződés kockázata.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Közvetlen érintkezés kockázata esetén vegyi védőruházat.
 • Személyi dózismérés és dózishatárérték felügyelet.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Ha szükséges, értesítsük az illetékes hatóságokat.

4.2 Kiáramlás

 • Kerüljük az érintkezést a kifolyt vagy szabadba került anyaggal.
 • Minden elérhető módon csökkentsük a szennyeződés mértékét.(fogjuk fel a kifolyó anyagot)
 • Itassuk fel az anyagot homokkal vagy földdel vagy bármilyen más alkalmazható anyaggal.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • Oltsuk a tüzet bármilyen biztosítható módon, de ne alkalmazzunk kötött vízsugarat.
 • Távolítsuk el a sértetlen csomagokat a hősugárzásnak kitett területről.
 • Minimalizáljuk az oltóeszközöket és fogjuk fel a kifolyó anyagot.

5. Elsősegélynyújtás:

 • A sugárzás veszélyeinek ismeretében mentsük ki a sérülteket a veszélyeztetett területről, amennyiben lehetséges.
 • Csak a megfelelő személyes védelmet viselő beavatkozó hajthatja végre az elsősegély-nyújtási feladatot.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot, védjük a légutakat (pl. álarc) és öblítsük le az érintett bőrfelületet bő vízzel.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk a megszokott gyógyító felszereléseket. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Ellenőrizzük a beavatkozókat sugárzásmérővel az álarc és védőruha eltávolítása előtt.
 • Kérjük szakértő tanácsát a mentesítési eljáráshoz.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.