225
2201

DINITROGÉN-OXID, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT

OXIDÁLÓ HATÁSÚ, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, MÉLYHŰTÖTT GÁZ

Un szám: 2201
Ericards hivatkozási szám: 2-43
ADR veszélyességi osztály: 2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
2.2+5.1

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Veszélyes a bőrre, szemre és légutakra.
 • Folyadék rendkívül alacsony hőmérsékleten.
 • A gáz minden előjel nélkül fulladást okozhat.
 • A tüzet táplálja.
 • Nem éghető.

2. Veszélyek:

 • A tárolóedény(ek) melegítése nyomásnövekedést okoz a felhasadás és táguló gőzfelhő azonnali kialakulásának kockázatával, lökéshullámot okozva. (BLEVE kockázata)
 • Folyadékkal érintkezve sok anyagot törékennyé tesz, beleértve a személyes védőeszközöket.
 • Folyadékkal érintkezve fagyást és súlyos szemsérülést okoz.
 • Éghető anyagokkal érintkezve tűz vagy robbanás keletkezhet.
 • A gáz nem biztos hogy látható és a csatornákba, alagsori helyiségekbe, zárt terekbe bejuthat.
 • Az éghető anyag - különösen a ruházat - tüzének a kockázatát megnöveli.

3. Személyvédelem:

 • Vegyi védőruházat.
 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Szigeteljünk aláöltözéssel (alsóruházattal) és vastag textil vagy bőr kesztyűvel.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat.
 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Kerüljuk az érintkezést az éghető anyagokkal (pl. üzemanyagok).

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Csapassuk le vagy oszlassuk szét a gázfelhőt vízpermettel.
 • Ne alkalmazzunk szerves anyagból (pl. fa) készült dugókat a kifolyás lezárására.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szakértői állásfoglalás hiányában engedjük a kifolyt folyadékot elpárologni. Amennyiben az nem jelent kockázatot az emberekre, segítsük elő a párolgást vízpermettel.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Ne irányítsuk a vizet a kifolyás forrására vagy biztonsági berendezésekre.
 • Zárjuk le a gázellátást, amennyiben azt biztonságosan végre tudjuk hajtani.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • A fagyott részeket olvasszuk ki óvatosan hideg vízzel.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Nincs különleges óvintézkedés.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát amilyen gyorsan csak lehetséges és mielőtt újra alkalmaznánk.