22
2187

SZÉN-DIOXID, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT

FOJTÓ HATÁSÚ, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, MÉLYHŰTÖTT GÁZ

Un szám: 2187
Ericards hivatkozási szám: 2-48
ADR veszélyességi osztály: 2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
2.2

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Folyadék rendkívül alacsony hőmérsékleten.
 • Fojtó hatás: a gáz minden előjel nélkül fulladást okozhat.
 • Nem éghető.

2. Veszélyek:

 • A tárolóedény(ek) melegítése nyomásnövekedést okoz a felhasadás és táguló gőzfelhő azonnali kialakulásának kockázatával, lökéshullámot okozva. (BLEVE kockázata)
 • Folyadékkal érintkezve sok anyagot törékennyé tesz, beleértve a személyes védőeszközöket.
 • A gáz nem biztos hogy látható és a csatornákba, alagsori helyiségekbe, zárt terekbe bejuthat.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Csapassuk le vagy oszlassuk szét a gázfelhőt vízpermettel.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Ne irányítsuk a vizet a kifolyás forrására vagy biztonsági berendezésekre.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, amilyen gyorsan csak lehet, a baleset helyszínének elhagyását megelőzően.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Nincs különleges óvintézkedés.