90
1990

BENZALDEHID

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK

Un szám: 1990
Ericards hivatkozási szám: 3-06
ADR veszélyességi osztály: 9

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
9

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Szemre és légutakra veszélyes.
 • Vízzel nem, vagy csak részben elegyedik (kevesebb mint 10%-ban), könnyebb a víznél.
 • Lobbanáspontja magasabb 60°C -nál, tűz előfordulhat.

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz, a felhasadás és az azt követő robbanás kockázatával.
 • Hőhatásra és tüze esetén mérgező és irritáló hatású gőzöket bocsát ki.
 • Emelt szobahőmérsékletű levegővel robbanóképes elegy keletkezhet.
 • Hajlamos lehet öngyulladásra.
 • A gőz nehezebb mint a levegő és nem biztos hogy látható. A talaj mentén terjed és a csatornákba és alagsori helyiségekbe bekerülhet.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Itassuk fel a folyadékot homokkal vagy földdel vagy bármilyen más alkalmazható anyaggal.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet habbal - oltóporral, a későbbiekben biztosítsuk az oltást habtakaróval.
 • Ne használjunk kötött vízsugarat vagy vízködöt (szórt sugár) a tűzoltáshoz.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és mossuk le az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel .

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Biztosítsunk megfelelő földelést a szivattyúzás eszközeinek.
 • Ásványolajaknak ellenálló felszerelést használjunk.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, amilyen gyorsan csak lehet, a baleset helyszínének elhagyását megelőzően.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel/tisztítószerrel mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.