26
1967

ROVARIRTÓ GÁZ, MÉRGEZŐ, M.N.N.

MÉRGEZŐ, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ

Un szám: 1967
Ericards hivatkozási szám: 2-21
ADR veszélyességi osztály: 2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
2.3

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Veszélyes a bőrre, szemre és légutakra.
 • Belélegezve vagy bőrön át felszívódva mérgező.
 • Nem éghető.

2. Veszélyek:

 • Tüze esetén mérgező vagy irritáló gőzöket, gázokat termelhet.
 • A tárolóedény(ek) melegítése nyomásnövekedést okoz a felhasadás és táguló mérgező hatású gőzfelhő azonnali kialakulásának kockázatával. (BLEVE kockázata)
 • Folyadékkal érintkezve fagyást és súlyos szemsérülést okoz.
 • A gáz nem biztos hogy látható és a csatornákba, alagsori helyiségekbe, zárt terekbe bejuthat.

3. Személyvédelem:

 • Gázvédőruha.
 • Szigeteljünk aláöltözéssel (alsóruházattal) és vastag textil vagy bőr kesztyűvel.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • LAKOSSÁGI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS - Figyelmeztessük a közelben tartózkodókat a zárt ajtók és ablakok melletti elzárkózásra. Minden szellőztetést állítsunk le. Készüljünk fel a kiürítésre közvetlen veszély esetére.
 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Figyelmeztessük az embereket az alagsori helyiségek, csatornák és más zárt terek elhagyására és arra, hogy nem szabad visszatérni.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Csapassuk le vagy oszlassuk szét a gázfelhőt vízpermettel. Ne engedjük, hogy a vízpermet kapcsolatba kerüljön a folyékony termékkel.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.
 • Amennyiben a mérgező gőz által okozott veszély csökkentése szükséges, takarjuk le a folyadéktócsát pl. habbal.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Biztonságos helyről dolgozzunk a személyzet kockázatának csökkentése érdekében. Használjunk kezelőszemélyzetet nem igénylő ágyúkat vagy sugarakat.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.
 • A fagyott részeket olvasszuk ki óvatosan hideg vízzel.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.