50
1483

SZERVETLEN PEROXIDOK, M.N.N.

OXIDÁLÓ HATÁSÚ SZILÁRD ANYAG

Un szám: 1483
Ericards hivatkozási szám: 5-01
ADR veszélyességi osztály: 5.1

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
5.1

1. Jellemző tulajdonságai:

 • A tüzet táplálja.
 • Hőhatás vagy mechanikai behatás következtében bomlás következhet be, ami robbanáshoz vagy heves reakcióhoz vezethet.

2. Veszélyek:

 • Hőhatásra és tüze esetén mérgező és irritáló hatású gőzöket bocsát ki.
 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okozhat a felhasadás kockázatával.
 • Éghető anyagokkal érintkezve tűz vagy robbanás keletkezhet.
 • A szennyezett ruházat jelentős tűzveszéllyé válik, különösen amikor száraz.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Közvetlen érintkezés kockázata esetén vegyi védőruházat.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Kerüljuk az érintkezést az éghető anyagokkal (pl. üzemanyagok).

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Ne itassuk fel vagy takarjuk le az anyagot fűrészporral vagy más éghető anyaggal.
 • Ne alkalmazzunk szerves anyagból (pl. fa) készült dugókat a kifolyás lezárására.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet kötött vízsugárral.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.
 • Kérjük szakértő tanácsát amilyen gyorsan csak lehetséges és mielőtt újra alkalmaznánk.