40
1350

KÉN

ÉGHETŐ SZILÁRD ANYAG

Un szám: 1350
Ericards hivatkozási szám: 4-03
ADR veszélyességi osztály: 4.1

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
4.1

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Önmelegedés léphet fel.

2. Veszélyek:

 • Hőhatásra és tüze esetén mérgező és irritáló hatású gőzöket bocsát ki.
 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okozhat a felhasadás kockázatával.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet kötött vízsugárral.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és mossuk le az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel .

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, amilyen gyorsan csak lehet, a baleset helyszínének elhagyását megelőzően.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.