20
1066

NITROGÉN, SŰRÍTETT

FOJTÓ HATÁSÚ, SŰRÍTETT GÁZ

Un szám: 1066
Ericards hivatkozási szám: 2-03
ADR veszélyességi osztály: 2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
2.2

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Fojtó hatás: a gáz minden előjel nélkül fulladást okozhat.
 • Nem éghető.

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz a felhasadás és az azonnali gázkiszabadulás kockázatával.
 • A gáz nem biztos hogy látható és a csatornákba, alagsori helyiségekbe, zárt terekbe bejuthat.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Csapassuk le vagy oszlassuk szét a gázfelhőt vízpermettel.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Biztonságos helyről dolgozzunk a személyzet kockázatának csökkentése érdekében. Használjunk kezelőszemélyzetet nem igénylő ágyúkat vagy sugarakat.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Nincs különleges óvintézkedés.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Nincs különleges óvintézkedés.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Nincs különleges óvintézkedés.