263
1023

VÁROSI GÁZ, SŰRÍTETT

ÉGHETŐ, MÉRGEZŐ, SŰRÍTETT GÁZ

Un szám: 1023
Ericards hivatkozási szám: 2-13
ADR veszélyességi osztály: 2

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
2.3+2.1

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Levegővel robbanóképes elegyet alkot.
 • Belélegezve mérgező.

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz a felhasadás és az azonnali gázkiszabadulás kockázatával.A gáz meggyulladhat.
 • Égve mérgező vagy irritáló hatású gázokat vagy gőzöket bocsáthat ki.
 • A gáz nem biztos hogy látható és a csatornákba, alagsori helyiségekbe, zárt terekbe bejuthat.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Védjük a beavatkozókat a hősugárzástól vízfüggönnyel vagy más hő elleni védelmet biztosító intézkedéssel.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat.
 • LAKOSSÁGI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS - Figyelmeztessük a közelben tartózkodókat a zárt ajtók és ablakok melletti elzárkózásra. Minden szellőztetést állítsunk le. Készüljünk fel a kiürítésre közvetlen veszély esetére.
 • Szélirányból közelítsünk. Vegyük fel a védőfelszereléseket a veszélyes területre történő behatolás előtt.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Figyelmeztessük az embereket az alagsori helyiségek, csatornák és más zárt terek elhagyására és arra, hogy nem szabad visszatérni.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Ellenőrizzük a robbanási határértékeket.
 • Használjunk szikramentes kéziszerszámokat és gyújtószikramentes felszereléseket.
 • Csapassuk le vagy oszlassuk szét a gázfelhőt vízpermettel.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Zárjuk le a gázellátást, amennyiben azt biztonságosan végre tudjuk hajtani.
 • NE oltsuk el a szivárgó gáz lángját, csak akkor ha FELTÉTLENÜL szükséges.
 • Biztonságos helyről dolgozzunk a személyzet kockázatának csökkentése érdekében. Használjunk kezelőszemélyzetet nem igénylő ágyúkat vagy sugarakat.
 • Oltsuk a tüzet vízköddel (szórt sugárral) vagy oltóporral.
 • Ne használjunk kötött vízsugarat a tűzoltáshoz.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Kerülendő a szájból szájba történő lélegeztetés. Használjunk más lehetőségeket, előnybe részesítve az oxigénes vagy sűrített levegős készülékeket.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk az összegyűjtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Nincs különleges óvintézkedés.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.