0278

GOLYÓS PERFORÁTOR-TÖLTÉNY OLAJKUTAK FÚRÁSÁHOZ

ROBBANÓANYAGOK ÉS ÁRUCIKKEK, MELYEK A ROBBANÁSVESZÉLY KIS KOCKÁZATÁT MUTATJÁK ( 1.4 OSZTÁLY )

Un szám: 0278
Ericards hivatkozási szám: 1-04
ADR veszélyességi osztály: 1

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
1.4

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Robbanóanyagok vagy robbanóanyagokat tartalmazó árucikkek (pl. lőszer).
 • Járulékos mérgező vagy maró hatása lehet.

2. Veszélyek:

 • Csökkent robbanásveszély. A következmények nagyobb részt a csomagoláson belül maradnak.
 • Tűz esetén mérgező vagy maró gőzöket bocsáthat ki.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat. Ne használjunk elektromos készülékeket a szállítmány közelében.
 • Tartsunk védőtávolságot és haladéktalanul használjunk ki minden alkalmas védett helyszínt.
 • LAKOSSÁGI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS - Figyelmeztessük a közelben tartózkodókat és haladéktalanul távolítsuk el a veszélyes területen tartózkodókat.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.
 • Ne érintsük meg a leejtett vagy ledobott anyagot vagy árút.
 • Ha szükséges, értesítsük az illetékes hatóságokat.

4.2 Kiáramlás

 • Ne tegyünk intézkedéseket! Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • Tartsuk ellenőrzés alatt a tüzet kötött vízsugárral és akadályozzuk meg a tűz továbbterjedését.
 • Biztonságos helyről dolgozzunk a személyzet kockázatának csökkentése érdekében. Használjunk kezelőszemélyzetet nem igénylő ágyúkat vagy sugarakat.
 • Ürítsük ki a veszélyeztetett területet egy legalább 100 m sugarú kör mentén.
 • A beavatkozó erőket tartsuk távol a veszélyeztetett területtől legalább 25 m sugarú körben.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Ne használjuk a megszokott gyógyító felszereléseket. Haladéktalanul kérjük szakértő tanácsát.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • Kérjük szakértő tanácsát a mentesítési eljáráshoz.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Kérjük szakértő tanácsát mielőtt elhagynánk a baleset helyszínét.