Üdvözlünk a Veszelyesanyagok.hu weboldalon!

Ezt a honlapot azért készítettük, hogy a veszélyes anyagokkal találkozó hétköznapi emberek és az elsődlegesen beavatkozó tűzoltók gyors és megbízható információkat kaphassanak az ismeretlen anyagokról és veszélyekről.

A weboldalunk teljes egészében az ericards.net által kiadott adatbázist használja, az abban fellelhető veszélyes anyagok adatait jeleníti meg könnyen kereshető, jól átlátható formában, kiemelve a legfontosabb információkat. Az adatlapokon szereplő adatokat, információkat változatlan tartalommal jelenítjük meg, azokat semmilyen esetben nem módosítottuk.

Nyilatkozat

A CEFIC a legnagyobb jó szándékkal alkotta meg az ERICard-okat és megtett mindent annak érdekében, hogy az ilyen módon rendelkezésre bocsátott adatok megbízhatóságáról és teljességéről meggyőződjön. A közölt információk a józan megítélés alapján, a helyszíni különleges körülmények és a rendelkezésre álló speciális eszközök figyelembevételével használhatók fel. Következésképpen az ilyen módon nyert adatok nem lehetnek minden esetben megfelelőek és elégségesek, ezért a szerzők felhívják a figyelmet, hogy nem vállalnak felelősséget a tűzoltóegységek vagy más személyek által okozott, az információk téves felhasználásából vagy félreértésekből adódóan jelentkező károkért.